Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล

วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน

1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน 

2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ 

3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง

Scroll to Top Click to listen highlighted text!