Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การวางแผนเป็นข้อความ

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน
1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (5 คะแนน)

Click to listen highlighted text!