บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน

1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน 

2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ 

3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn