ตัวอย่างผลงานนักเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

ชิ้นงานจากโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์

การ์ดอวยพรออนไลน์

ผลงานจากโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 

นำเสนอเรื่อง โรงเรียนของเรา