Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

ชิ้นงานจากโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์

การ์ดอวยพรออนไลน์

ผลงานจากโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 

นำเสนอเรื่อง โรงเรียนของเรา

Scroll to Top Click to listen highlighted text!