Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนเป็นข้อความ

บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การวางแผนเป็นข้อความ คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน 3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (5 คะแนน) allowfullscreen

Click to listen highlighted text!