สมัครสมาชิก Scratch ฉบับ 2022

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Scratch 1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu 2.คลิกเข้าร่วม Scratch 3.ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อเล่น) หากชื่อสั้นเกินไปหรือซ้ำ ให้เพิ่มตัวเลขเช่น 2022 4.กำหนดรหัสผ่าน 6 ตัว ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง 5.เลือก Thailand แล้วกดต่อไป 6.เลือก เดือนเกิดและปีค.ศ.ที่เกิด แล้วกดต่อไป 7.เลือก (หรือไม่เลือก) เพศ แล้วกดต่อไป 8.ใส่อีเมล แล้วกด สร้างบัญชีของคุณ ***หากไม่มีอีเมลหรือจำไม่ได้ ให้ไปที่ https://10minemail.com เพื่อขออีเมลชั่วคราว 9.คลิกเริ่มต้นใช้งาน