Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

serching

เทคนิคการค้นหาข้อมูล

เทคนิคการ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6     ในโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพื่อค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ จำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine (เซิร์ชเอนจิ้น) เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ ความหมาย/ประเภทของ Search Engine        การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เบ็นจำนวนมาก ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Seach Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา (หรือกดปุ่ม Enter) เท่านั้น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที ตัวอย่างการใช้งาน Google ในการค้นหาข้อมูลขั้นสูง https://www.youtube.com/watch?v=GyHrYmO4RtQ ขอบคุณข้อมูลจาก iT24Hrs แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

Click to listen highlighted text!