Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

laptop, office, hand

แบบสำรวจ คือ แบบสอบถามที่บริษัทสำรวจวิจัย หรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของสินค้าและบริการ ที่ผู้จัดทำต้องการ โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเข้าถึงแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้จัดทำแบบสอบถามนั้นต้องการ

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

      แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์หรือการโหวต เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเอามาวิเคราะห์และนำไปใช้งาน แบบสำรวจความคิดเห็นนอกจากจะใช้วิธีพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นกระดาษแล้ว ยังสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ได้ เพื่อส่งให้ผู้ตอบโดยตรง และสามารถส่งข้อความกลับมาได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ในการรับข้อมูล การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ มีใช้งานในหลายโปรแกรม และผู้ให้บริการ แต่วันนี้ครูจะนำเสนอของ Line ก็แล้วกัน เนื่องจากว่านักเรียนมีไลน์กันทุกคนและทดลองทำได้ ไม่ยากเลยครับ

LINE เป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทำให้มีผู้ใช้งานแอพนี้เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็น

– ความพึงพอใจในการใช้สวัสดิการโรงเรียน

– สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการติวO-Netของนักเรียนชั้น ม.6

– การเลือกเข้าเรียนมหาวิทยารัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน

– การสำรวจความคิดเห็นการสร้างสะพานลอยหน้ารร.

– พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปของคนในปัจจุบัน

– การใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้น ป.5

การสร้างโหวตในโดยใช้ไลน์

Click to listen highlighted text!