การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Finding Information on the Internet) การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คือ การค้นหาข้อมูลจำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีทั้ง ภาพ เสียง ตัวหนังสือ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine (เสิร์ชเอนจิน) ซึ่งจะทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลตามคำที่เราค้นหา จากเว็บไซต์ต่างๆมาแสดงให้เราเห็น Web search engine ที่นิยมใช้กันมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. Google 2. Yahoo 3. Bing ปัจจุบันเสิร์จเอนจินก็อยู่ในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอีกด้วย วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหาและคือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล …

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Read More »