Information Teachnology

Information Teachnology

บทเรียนออนไลน์เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Finding Information on the Internet) การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คือ การค้นหาข้อมูลจำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีทั้ง ภาพ เสียง ตัวหนังสือ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine (เสิร์ชเอนจิน) ซึ่งจะทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลตามคำที่เราค้นหา จากเว็บไซต์ต่างๆมาแสดงให้เราเห็น Web search engine ที่นิยมใช้กันมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. Google 2. Yahoo 3. Bing ปัจจุบันเสิร์จเอนจินก็อยู่ในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอีกด้วย https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0&feature=emb_logo วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engineเสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหาและคือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล …

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Read More »