admin

สรุปการสอน วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การค้นหาข้อมูล

สอนครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย.2564 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล      1.บทเรียนออนไลน์ https://www.kroochut.com/network2/      2.เกมตอบคำถาม https://wordwall.net/play/9900/984/704 ============================================= สอนครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิ.ย.2564 เรื่อง การค้นหาข้อมูล      1.ศึกษาเนื้อหาข้อมูลจากลิ้งค์นี้ https://www.kroochut.com/searching/      2.แบบทดสอบหลังเรียน    ==> คลิกที่นี่!!!      3.ตรวจสอบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน   ==> คลิกที่นี่!!!        4.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาการคำนวณ ป.5 หน้า 105-107 ============================================= สอนครั้งที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.2564 เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต      1.ให้นักเรียนดูคลิปการสอนผ่านลิ้งนี้ https://www.loom.com/share/64df9bb16eac4fd6a78be15f108938ed?fbclid=IwAR3hyc-dbDemLYbFCHN0RAGNHdXgpLcmrFr2biUvAnBJZSdTfiQi_T7p4W8 …

สรุปการสอน วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การค้นหาข้อมูล Read More »

สรุปการสอน วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

สรุปการสอน วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล สอนครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิ.ย.2564 เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน บทเรียนออนไลน์ https://www.kroochut.com/searching2/ เกมตอบคำถาม https://www.kroochut.com/quizgame1/ ============================================= สอนครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิ.ย.2564 เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต E-book ออนไลน์ https://www.kroochut.com/computernetwork/ แบบทดสอบหลังเรียน    ==> คลิกที่นี่!!! ตรวจสอบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน   ==> คลิกที่นี่!!! ============================================= สอนครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิ.ย.2564 เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูล เว็บเพจและคลิปวีดีโอ https://www.kroochut.com/searchtechnic/ แบบทดสอบหลังเรียน ==> คลิกที่นี่!!! ตรวจการส่งแบบทดสอบหลังเรียน(แบบทดสอบเป็นแบบเติมคำ สามารถทำลงในสมุดได้) ==> คลิกที่นี่!!! ============================================= สอนครั้งที่ 4 วันที่ …

สรุปการสอน วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล Read More »

เทคนิคการค้นหาข้อมูล

เทคนิคการ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6     ในโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพื่อค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆจำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine (เซิร์ชเอนจิ้น) เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ ความหมาย/ประเภทของ Search Engine       การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เบ็นจำนวนมาก ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Seach Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา (หรือกดปุ่ม Enter) เท่านั้น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที        ตัวอย่างการใช้งาน Google ในการค้นหาข้อมูลขั้นสูง https://www.youtube.com/watch?v=GyHrYmO4RtQ ขอบคุณข้อมูลจาก iT24Hrs แบบทดสอบหลังเรียน

ฝึกCoding ด้วยเกม BitsAndBricks จาก lego

Lego Bits & Bricks เกมฝึก Coding แสนสนุกจาก Lego ที่มีสีสันที่สวยงาม และน่ารัก ฝึกการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ  โดยใช้พื้นฐาน Coding   คือการหัดใช้คำสั่งเป็นลำดับขั้นตอน และซับซ้อนขึ้นในแต่ละด่าน ช่วยฝึกสมองเป็นอย่างดี  สามารถเล่นได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท พีซี ดูตัวอย่างแล้วไปเล่นกันเลยนะครับทุกคน   กดที่นี่เลย!!!

บทเรียนออนไลน์เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาข้อมูล วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียน คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน  2.เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และดูคลิปวิดีโอ  3.เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลโดยใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ตนเอง allowfullscreen Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนโดยใช้ผังงาน (Flowchart)

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนโดยใช้ผังงาน (Flowchart) คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ดูคลิปวิดีโอ และเล่นเกม 3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (10 คะแนน) allowfullscreen แบบทดสอบหลังเรียน