ฝึกวางแผนกับเกม PixelDefense

ฝึกวางแผน แก้ปัญหาด้วยเกม pixeldefense ประเภทเกม  วางแผน วิธีการเล่น    สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันการบุกรุกจากข้าศึก เงื่อนไข         กำจัดศัตรูให้หมด เพื่อผ่านด่าน เล่นแบบเต็มจอ Your browser doesnot support iframes click here to view the page directly.