Welcome to ครูชัชดอทคอม   Click to listen highlighted text! Welcome to ครูชัชดอทคอม

Explore the Knowledge

เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้

บทเรียนออนไลน์ล่าสุด

บทเรียนออนไลน์ วัสดุและการออกแบบชิ้นงาน

ตัวอย่างเกมจาก Scratch

สร้างเกมแข่งรถโดยใช้ Scratch 2

สร้างเกมแข่งรถโดยใช้ Scratch

การเปิดงานเก่าใน Scratch

การเปลี่ยนภาษาใน Scratch

สมัครสมาชิก Scratch ฉบับ 2022

business, technology, city

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

online shopping, amazon, shop

ธุรกิจออนไลน์

apple, imac, ipad

บทเรียนออนไลน์เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์

ความเป็นส่วนตัว

tablet, ipad, read

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทเรียนออนไลน์ เรื่องความหมายและประเภทของข้อมูลที่แชร์บนโลกออนไลน์

Creative Commons (สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์)

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

fake, fake news, media

Fake News เฟคนิวส์ ข่าวลวง ข่าวปลอม

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

larimer, street, road

การใช้งาน Google Street View

bullying, child, finger

Cyber bullying วิทยาการคำนวณ ป.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย

บทเรียนออนไลน์ตามกลุ่มความรู้

Coding

โค้ดดิ้ง

Software

ซอฟแวร์

IT

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Game

เกม

“เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน มีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้”

– Albert Einstine

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ วัสดุและการออกแบบชิ้นงาน

ตัวอย่างเกมจาก Scratch

สร้างเกมแข่งรถโดยใช้ Scratch 2

สร้างเกมแข่งรถโดยใช้ Scratch

การเปิดงานเก่าใน Scratch

การเปลี่ยนภาษาใน Scratch

สมัครสมาชิก Scratch ฉบับ 2022

business, technology, city

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

online shopping, amazon, shop

ธุรกิจออนไลน์

apple, imac, ipad

บทเรียนออนไลน์เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์

ความเป็นส่วนตัว

tablet, ipad, read

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทเรียนออนไลน์ เรื่องความหมายและประเภทของข้อมูลที่แชร์บนโลกออนไลน์

Creative Commons (สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์)

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

fake, fake news, media

Fake News เฟคนิวส์ ข่าวลวง ข่าวปลอม

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

พลังการอ่านของคุณ
78%
RSS ทิปไอที
Scroll to Top Click to listen highlighted text!